Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers

Samen zorgen voor een goede sfeer en meer werkplezier?

Zorgmedewerkers

Zorgen doe je met elkaar. Om zorgkwaliteit te kunnen bieden, is een goede samenwerking tussen leidinggevenden, collega’s en mantelzorgers noodzakelijk. Maar ondanks ieders goede wil kan deze samenwerking toch onder druk komen te staan. Onderhuidse of openlijke conflicten kunnen de werksfeer en je werkplezier behoorlijk verslechteren. Ik help de betrokkenen om in een sfeer van veiligheid weer tot een constructieve dialoog met elkaar te komen. Het wordt duidelijk wat er onder de oppervlakte speelt, en wat je zelf kunt doen om de samenwerking te verbeteren.

Wat kan samenwerken met Kiem & Co opleveren?

  • Geen eindeloze praatsessies of gegraaf in het verleden, maar een pragmatische, oplossingsgerichte werkwijze in een veilige context.
  • Je krijgt inzicht in wat er onder de oppervlakte tussen mensen speelt en wat je zelf kunt doen om de samenwerking te verbeteren.
  • De rust in de onderlinge relaties keert terug. De vrijgekomen energie kan weer worden besteed aan de cliënt en aan verdere groei en ontwikkeling van jou en je collega’s.

“Ik heb het gevoel dat niemand naar mij luistert”

Samenwerken in de praktijk

In de zorg voor je cliënten kun je als professionals en mantelzorgers niet zonder elkaar. De mantelzorgers kennen de cliënt vaak het beste en beschikken over waardevolle informatie, die de omgang en de zorgverlening verbeteren. Als zorgmedewerkers beschik je over professionele kennis die nodig is voor goede zorg en kun je continuïteit bieden. Samen geef je de cliënt de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft.

Voor jouw werk als zorgprofessional betekent dit, dat je niet alleen met de cliënt te maken hebt, maar ook met je collega’s, leidinggevenden en het netwerk rondom de cliënt. Een goede samenwerking levert veel op. Omgekeerd kan veel gevolgen hebben voor jezelf, de ander en de zorgkwaliteit als de relatie met collega’s of mantelzorgers wordt vertroebeld door vooroordelen, misverstanden en conflicten. En uiteindelijk is het vooral de cliënt, die lijdt onder problemen in de samenwerking.

Weer goed in gesprek

De zorg voor cliënten is mensenwerk. En waar mensen werken, kunnen nu eenmaal gemakkelijk misverstanden en conflicten ontstaan. Als onafhankelijk conflictbemiddelaar help ik de betrokkenen om weer ‘on speaking terms’ te komen. Niet door hen te vertellen wat ze moeten denken of doen, maar door hen uit te nodigen om anders te kijken. Als de betrokkenen zich bewust worden van het verhaal van de ander, en van de onuitgesproken aannames en verwachtingen bij zichzelf en de ander, gaan ze inzien wat ze zelf kunnen doen om de samenwerking te verbeteren. Mijn aanpak is heel praktisch en oplossingsgericht. Een kleine stap zetten is vaak al genoeg. Want iedere grote verandering begint met kleine stapjes!

Naast conflictbemiddelaar ben ik ook inzetbaar als mediator, klachtbehandelaar en vertrouwenspersoon.