Voor

Voor wie?

In een zorgorganisatie heb je altijd met anderen te maken. Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s, leidinggevenden: je moet het samen doen. Ook als je elkaar niet zo ligt, als je van mening verschilt of als je niet dezelfde belangen, normen en waarden hebt. Het is dan ook niet vreemd dat er wrijvingen en conflicten kunnen ontstaan. Ik help de betrokkenen in een vastgelopen samenwerking om de dialoog weer op gang te brengen. Dat doe ik door middel van conflictbemiddeling of mediation. Ook ben ik inzetbaar als klachtbehandelaar of vertrouwenspersoon.

Ben je mantelzorger of beroepskracht in een zorginstelling en loopt de samenwerking niet goed? Het kan anders!

De samenwerking vlottrekken

Cliënt, mantelzorger, zorgmedewerker en manager, iedereen heeft belang bij een prettige sfeer en een constructieve samenwerking. Maar in de praktijk is goed samenwerken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Door allerlei persoonlijke en professionele oorzaken kan het moeilijk zijn om goed met elkaar te communiceren en samen goede resultaten te behalen. Oppervlakkige communicatietrucjes hebben hoogstens een kortetermijneffect. Om meer openheid, vertrouwen en respect voor elkaar te krijgen, is het nodig om te begrijpen wat er zich ónder de oppervlakte tussen mensen afspeelt. Om ook meer dan alleen het eigen perspectief te kunnen zien. Pas dan ontstaat er ruimte voor beweging en verandering.

Wat kan Kiem & Co voor je doen?

  • Conflictbemiddeling: inzicht gevende en oplossingsgerichte begeleiding van de mensen die bij een conflict betrokken zijn.
  • Mediation: een voor alle partijen aanvaardbare oplossing vinden.
  • Klachtbehandeling: vertrouwelijke, onafhankelijke ondersteuning aan cliënten en mantelzorgers die een klacht hebben over de zorgorganisatie.
  • Vertrouwenswerk: vertrouwelijke, veilige ondersteuning aan werknemers, cliënten of mantelzorgers als er sprake is van ongewenst gedrag.

Waarom Kiem & Co?

  • Pragmatische, oplossingsgerichte werkwijze in een veilige, respectvolle context.
  • Dankzij de systemische manier van werken wordt het probleem bij de wortels aangepakt en ontstaat een duurzame verbetering van de samenwerking.
  • Ruime ervaring met samenwerkingsproblemen in de zorg.