Over

Over Kiem & Co

Samenwerkingsproblemen oplossen met een respectvolle, oplossingsgerichte aanpak?

Visie op (oplossen van) samenwerkingsproblemen

Zoals in een kiem alles al aanwezig is voor groei en nieuw leven, beschikt ieder mens over een eigen bron van wijsheid. Om deze bron te kunnen aanboren, is bij een vastgelopen samenwerking een ‘prikkel’ van buitenaf nodig die je helpt anders te kijken. Waardoor je gaat begrijpen welke aannames, verlangens en verwachtingen de interactie beïnvloeden. Wat er tussen jullie gebeurt. Vanuit dit begrip groeit het inzicht in ieders rol en in de stappen die daarin gezet kunnen worden. Er ontstaat ruimte om beweging te brengen in het systeem waarvan je onderdeel uitmaakt. Het conflict is de kiem van een constructieve dialoog.

Wat doet Kiem & Co?

Voor het welbevinden van cliënten is een constructieve samenwerking tussen zorgmanagers, zorgmedewerkers en mantelzorgers onmisbaar. Maar goed samenwerken is niet vanzelfsprekend. Soms ontstaan er misverstanden en botsingen. Met alle gevolgen van dien voor zorgkwaliteit, sfeer, werkplezier, verzuimcijfers en persoonlijke ontwikkeling.

Ik help zorgmedewerkers, leidinggevenden en mantelzorgers om weer tot een constructieve dialoog met elkaar te komen. Behalve voor onafhankelijke, oplossingsgerichte conflictbemiddeling kun je mij ook inzetten voor klachtbehandeling, vertrouwenswerk en mediation.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”

Johan Cruijff

Werkwijze

De aanpak van Kiem & Co is gericht op verbeteren van de samenwerking tussen zorgmedewerkers, leidinggevenden en mantelzorgers. Niet met eindeloze praatsessies, maar to the point, pragmatisch en oplossingsgericht. Meestal werk ik in opdracht van het management van de zorgorganisatie. Die wil graag cliënten en mantelzorgers tevreden zijn over de zorg en dat medewerkers met plezier hun werk doen. Zo kan ik worden ingeschakeld om de samenwerking tussen teamleden te verbeteren. Of de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers, of leidinggevenden en medewerkers.

Na een gesprek met de opdrachtgever voer ik eerst een individueel kennismakingsgesprek met alle betrokken personen. In dat gesprek verkennen we de situatie. Daarna gaan we met alle betrokkenen samen in gesprek.

Als onafhankelijk begeleider zorg ik ervoor dat er voldoende aandacht is voor iedere betrokkene. Ik help hen om het echte probleem boven tafel te krijgen en tot werkbare oplossingen te komen.

Mirjam Dopheide

Ik werk al 38 jaar in de zorg. Van 1980 tot 2008 onder meer als manager Beleid, Kwaliteit en Communicatie bij NOVO Groningen (nu Cosis) en van 2008 tot 2016 manager van Expertisecentrum De Trans (onderdeel van Espria). In al die jaren van leidinggeven zag ik veel bevlogenheid en verlangen bij mensen, maar ook misverstanden en onmacht. Mijn werk- en levenservaring en ervaring als mantelzorger zet ik nu in om mensen weer on speaking terms te brengen. Met kennis, humor, mildheid en respect voor ieders eigen verhaal.

Wil je meer weten over mijn achtergrond? Bekijk dan mijn LinkedIn-profiel