Mediation

Mediation

Voorkom juridische stappen. Vind met mediation een oplossing voor het conflict.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de betrokkenen hun conflict zelf oplossen door met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van een mediator. De mediator is neutraal en onafhankelijk en helpt de betrokkenen om het gesprek zo te voeren, dat ze tot een oplossing kunnen komen die voor alle partijen aanvaardbaar is en die aan een ieders belang tegemoetkomt.

Mediation wordt vaak ingezet als alternatief voor juridische stappen. Een belangrijk verschil tussen mediation en oplossingen langs juridische weg is dat bij rechtspraak iedere partij voor uitsluitend zijn eigen belang gaat, terwijl er bij mediation aandacht is voor de gezamenlijke belangen. Je hebt de uiteindelijke oplossing meer zelf in de hand en komt sneller tot een uitkomst waar iedereen zich in kan vinden.

Mediation in de zorg

In de zorg zie je dat cliënten steeds meer zelf hun netwerk, zorgbehoefte en woonsituatie bepalen en dat mantelzorgers een veel grotere rol zijn gaan innemen. Dat heeft gevolgen voor de rol van zorgprofessionals, die zich vaak heel verantwoordelijk voelen voor hun cliënten. Daarnaast is het aantal samenwerkingsverbanden in de zorg sterk toegenomen. Goed kunnen samenwerken met collega’s, leidinggevende en mantelzorgers is belangrijker dan ooit. Maar samenwerken is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Gezamenlijke belangen en eigen belangen gaan niet altijd gemakkelijk samen door één deur en conflicten zijn soms onvermijdelijk. Mediation kan veel onnodige tijd, kosten, stress en gevoelens van machteloosheid voorkomen.

Mediation bij conflicten

Conflicten kunnen over van alles gaan. Bijvoorbeeld over de taakverdeling, het rooster, besteding van geld, iemands houding en gedrag en over machtsposities. Meningsverschillen daarover zijn niet erg, horen erbij en zijn een teken van vitaliteit. Vaak liggen aan een conflict misverstanden ten grondslag. Mensen ontwikkelen steeds negatievere beelden van elkaar en lopen daarin vast.  Dan wordt het tijd om neutrale hulp van buitenaf in te roepen, bijvoorbeeld in de vorm van een mediator.

Mediation of conflictbemiddeling?

Mediation gaat minder ‘ver’ dan conflictbemiddeling. Bij conflictbemiddeling gaat het er om, zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte speelt. Het probleem wordt bij de wortels aangepakt. Het doel van mediation beperkt zich tot het vinden van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

De voordelen van mediation:

  • Het is een snelle manier om tot een oplossing te komen
  • Het kan een juridische procedure vervangen of voorkomen
  • De betrokkenen ervaren het als prettig dat zij zelf de oplossing kiezen

Ervaren mediator

Ik ben MFN geregistreerd mediator. Na 38 jaar als leidinggevende in de zorg te hebben gewerkt en ervaring te hebben opgedaan als buurtbemiddelaar, heb ik bij The Lime Tree een opleiding gevolgd tot mediator met specialisatie Teamconflicten vanuit een systemisch perspectief.