Mantelzorgers

Mantelzorgers

Botsingen en misverstanden met zorgmedewerkers?
Kiem & Co helpt je verder.

Als mantelzorger speel je een belangrijke rol in de zorg voor de cliënt. Samen met de medewerkers van de zorgorganisatie zorg je zo goed mogelijk voor hem of haar. Een constructieve dialoog is daarbij belangrijk. Loopt die samenwerking stroef of ontstaan er conflicten, dan kan Kiem & Co helpen om tot oplossingen te komen. Resultaatgericht, to the point en altijd respectvol.

“Ik heb het gevoel dat ze mij maar lastig vinden”

Als ouder, zoon, dochter, broer, zus, partner of familielid ken je de cliënt als geen ander. Je voelt je nauw betrokken bij zijn of haar leven en beschikt over veel waardevolle informatie. Maar je kunt niet alleen voor hem of haar zorgen. Naast jouw bijdrage zijn ook beroepskrachten nodig. Samen probeer je de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk te regelen. Jouw dierbare is erbij gebaat als de samenwerking tussen zorgmedewerkers, organisatie, mantelzorgers en de cliënt soepel loopt. Maar ondanks ieders goede bedoelingen kunnen er toch botsingen en misverstanden ontstaan. Het gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat je onvoldoende vertrouwt op de zorg van medewerkers, en niet durft los te laten. Of dat je je overvraagd voelt, of juist het gevoel hebt teveel op afstand te worden gehouden.

Wat kan samenwerken met Kiem & Co opleveren?

  • Geen eindeloze praatsessies of gegraaf in het verleden, maar een pragmatische, oplossingsgerichte werkwijze in een veilige context.
  • Je krijgt inzicht in wat er onder de oppervlakte tussen mensen speelt en wat je zelf kunt doen om de samenwerking te verbeteren.
  • De rust in de onderlinge relaties keert terug. De vrijgekomen energie kan weer worden besteed aan de cliënt en aan verdere groei en ontwikkeling van jou en je collega’s.

Als de samenwerking niet goed loopt

De aanpak van Kiem & Co bij conflicten in de relatie tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers begint met een individueel kennismakingsgesprek met alle betrokken personen. In dat gesprek verkennen we de situatie en de kern van het probleem.

Daarna gaan we met alle betrokkenen samen in gesprek. In een sfeer van veiligheid en respect krijgt iedereen de gelegenheid om zich uit te spreken. Het verhaal moet verteld! Dit is een fase waarin alle partijen anders naar elkaar gaan luisteren.

Dit elkaar echt horen en zien is het begin van anders kijken naar het conflict. Het maakt je bewust van de aannames, verlangens en verwachtingen van jezelf én de ander. Je gaat zien wat er onder de oppervlakte zit. Daardoor ontstaat er ruimte voor begrip en voor oplossingen. Je ziet in welke stappen gezet kunnen worden om de samenwerking te verbeteren.

De patstelling wordt een dialoog.