Manager in de zorg

Managers in de zorg

Pak het samenwerkingsprobleem in jouw zorgteam bij de wortel aan.

Managers in de zorg

Leidinggeven aan zorgmedewerkers. Als manager wil je de organisatie zo inrichten, dat je de gewenste kwaliteit kunt leveren. Belangrijk is daarbij dat jouw medewerkers professioneel en constructief samenwerken. Met elkaar, met de managers en met de mantelzorgers. Maar in de praktijk blijkt een goede samenwerking niet vanzelfsprekend. Misverstanden, aannames en conflicten hebben gevolgen voor de zorgkwaliteit, de sfeer, het werkplezier en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Als onafhankelijk bemiddelaar help ik de betrokkenen in een moeizame of vastgelopen samenwerking om weer tot werkbare oplossingen te komen.

“Dat team loopt al jaren niet lekker en ik krijg er maar geen vat op”

Problemen in de samenwerking: waar gaat het nou echt om?

Sommige teams zijn uitermate succesvol, bij andere komt het maar niet van de grond. Het ene zorgteam loopt ‘als vanzelf’, in het andere team rommelt het al jarenlang en spelen er voortdurend onderhuidse of openlijke conflicten. Daar waar misverstanden en vooroordelen de zorgkwaliteit, het werkplezier en het resultaat langdurig belemmeren, kan hulp van buitenaf voor een doorbraak zorgen.

Er is behoefte aan iemand die vanuit een onafhankelijke positie en op een respectvolle manier antwoord kan helpen geven op de vraag ‘Wat speelt hier nu écht?’. Iemand die de betrokkenen helpt om het probleem in de samenwerking vakkundig en to-the-point bij de wortel aan te pakken. Iemand die hen inzicht geeft in hun eigen mogelijkheden om de samenwerking duurzaam te verbeteren.

Wat kan interventie door Kiem & Co opleveren?

Als de onderlinge relaties en samenwerking verbeteren, kan dit de volgende effecten hebben:

  • Er ontstaat rust in de onderlinge verhoudingen, waardoor er meer tijd en energie is voor ontwikkeling en verbeteren van de zorgkwaliteit en voor andere zorgteams en -medewerkers.
  • Het vertrouwen in de organisatie groeit, zowel bij medewerkers als bij cliënten en mantelzorgers.
  • Medewerkers kunnen weer samen verder of begrijpen waarom het beter is om constructief uit elkaar te gaan.

Resultaatgerichte aanpak

Om de dialoog weer op gang te laten komen, gebruik ik een systemische benadering, waarbij de focus ligt op wat er tussen mensen gebeurt. Voordelen van deze aanpak zijn:

  • Geen eindeloze praatsessies of graven in het verleden, maar een pragmatische, oplossingsgerichte werkwijze in een veilige context.
  • De betrokkenen gaan zien wat er onder de oppervlakte speelt en wat zij zelf kunnen doen om de samenwerking te verbeteren.
  • De betrokkenen krijgen inzicht in hun eigen rol, aandeel en verantwoordelijkheid. Dit leidt tot duurzame verbetering van onderlinge relaties.