Klachtbehandeling

Klachtbehandeling

Verbeter de zorgkwaliteit in uw organisatie met deskundige klachtbehandeling.

Klachtbehandeling

Minder klachten begint met een grotere klantgerichtheid. Klachtmanagement is dus meer dan alleen klachtbehandeling. Komt het toch tot een klacht, dan is het belangrijk dat de indiener (cliënt en/of mantelzorger) onafhankelijke en onpartijdige hulp krijgt bij het formuleren van die klacht en het komen tot een oplossing.

 

Wat doet een klachtbehandelaar?

Zorgaanbieders moeten volgens de wet over een eigen of externe klachtenfunctionaris beschikken. Als deskundig, onafhankelijk klachtenfunctionaris onderzoek ik klachten. Ik ben ook inzetbaar als tijdelijk klachtenfunctionaris.

Voor wie?

Zorgaanbieders moeten volgens de wet over een eigen of externe klachtenfunctionaris beschikken. Als deskundig, onafhankelijk klachtenfunctionaris onderzoek ik klachten. Ik ben ook inzetbaar als tijdelijk klachtenfunctionaris.

 

Over Kiem & Co

Ik ben in te huren via het LSR. Deze organisatie zorgt voor continuïteit bij ziekte of afwezigheid.