Diensten

Wat heb je nodig?

In de zorg heb je altijd met anderen te maken. Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s, leidinggevenden: je moet het samen doen. Ondanks ieders goede intenties kan er door verschillende belangen, meningen en persoonlijkheden makkelijk een kink in de ‘samenwerkingskabel’ komen. De relatie loopt stroef, mensen hebben het gevoel niet gezien of gehoord te worden en soms escaleert de wrijving en ontstaat een conflict. Ik help bij een dreigend conflict of in een vastgelopen samenwerking de dialoog weer op gang te brengen. Dat doe ik door middel van conflictbemiddeling of mediation. Ook ben ik inzetbaar als onafhankelijk klachtbehandelaar of vertrouwenspersoon.

Onvrede, wrijving of conflicten? Is het tijd voor een échte oplossing?

Waarom Kiem & Co

  • Geen eindeloze praatsessies, maar een pragmatische, oplossingsgerichte werkwijze in een veilige context.
  • Het probleem wordt bij de wortel aangepakt. Daardoor ontstaat een duurzame verbetering van de dialoog en daarmee de samenwerking.
  • De rust in de onderlinge relaties keert terug. De vrijgekomen energie kan weer worden besteed aan de cliënten en aan verdere groei en ontwikkeling.

Visie op problemen in de samenwerking

Vroeger nam een zorgorganisatie de zorg voor een cliënt als vanzelfsprekend over. Tegenwoordig spelen familie en vrienden, mensen uit het netwerk van de cliënt, gelukkig een steeds actievere rol. Dit betekent dat je samen bekijkt wat de cliënt nodig heeft en welke afspraken je op basis daarvan maakt over taken en rolverdeling. Wie is waar goed in, waar liggen ieders verantwoordelijkheden en grenzen? Wie heeft welke belangen? Welke afspraken maken we samen over de communicatie en omgang met elkaar? In de ideale situatie stem je deze dingen goed af. Dat vergroot het werkplezier van de beroepskrachten en de tevredenheid van cliënt en mantelzorgers over de zorg en ondersteuning. Maar in de praktijk werkt het vaak een beetje anders. Je bent allemaal mens, met elk je eigen achtergrond en persoonlijkheid. Een misverstand of conflict is zo geboren. Goed samenwerken vereist altijd een open dialoog.

Voor wie werkt Kiem & Co?

Kiem & Co werkt met zorgmanagers, teams en mantelzorgers. Het is mijn rol om als onafhankelijk en onpartijdig begeleider de betrokkenen weer tot een constructieve dialoog te brengen. Ik ben meervoudig onpartijdig.

Als onafhankelijk klachtbehandelaar en vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen onderzoek ik de klacht of aanleiding én de mogelijke oplossingen.