Conflictbemiddeling

In een conflict beland?

Kom met Kiem & Co tot inzicht en oplossingen.

Conflicten in de zorg

De wereld van de zorg verandert sterk. Cliënten zijn mondiger geworden en mantelzorgers nemen een veel grotere rol in de zorg in dan pakweg twintig jaar geleden. Deze nieuwe verhoudingen stellen hoge eisen aan de zorgteams. Goed kunnen samenwerken is van het grootste belang. Maar dat is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Verwachtingen, aannames en misverstanden kunnen de communicatie flink vertroebelen. Het kan moeilijk zijn om met de emoties die daarbij komen kijken om te gaan. Bovendien kunnen conflicten leiden tot minder kwaliteit, een slechte sfeer en klachten. Met mijn bemiddeling help ik zorgmedewerkers, leidinggevenden en mantelzorgers om elkaar weer te gaan ‘verstaan’.

Wat levert conflictbemiddeling op?

Conflictbemiddeling kan de volgende effecten hebben:

  • De onderlinge relaties en samenwerking verbeteren duurzaam, omdat er (meer) begrip is ontstaan voor elkaars perspectieven en belangen.
  • De betrokkenen vinden samen een oplossing voor de problemen.
  • Er komt rust in de onderlinge verhoudingen.
  • Het wederzijdse vertrouwen groeit.

Ook al heb je nog zulke goede bedoelingen, soms kom je toch lijnrecht tegenover elkaar te staan. Conflictbemiddeling helpt om weer tot een constructieve dialoog met elkaar en tot oplossingen te komen.

Conflictbemiddeling door Kiem & Co

Conflictbemiddeling begint met een gesprek met de opdrachtgever. Wat is er aan de hand? Wat is er allemaal al gedaan om het conflict op te lossen en de samenwerking te verbeteren? Wie zijn er betrokken bij het conflict? Na dit verkennend gesprek doe ik een voorstel en bij akkoord ga ik aan de slag. Allereerst spreek ik persoonlijk met alle betrokkenen afzonderlijk. We verkennen het conflict. Daarna gaan we gezamenlijk in gesprek, waarbij ik het gesprek leid. In dit groepsgesprek krijgt iedereen de gelegenheid om zich uit te spreken. Dat is spannend. Het vraagt van alle partijen om écht naar de ander te luisteren, dwars door je eigen gekwetstheid heen. Door een veilige en respectvolle situatie te creëren en soms met een vleugje humor wat lichtheid te brengen, zorg ik ervoor dat iedereen zich vrij voelt om zich te laten horen.

 

Elkaar echt horen en zien is het begin van anders kijken naar het conflict. Het maakt je bewust van aannames, verlangens en verwachtingen. Je gaat zien wat er onder de oppervlakte tussen mensen gebeurt. Daardoor ontstaat er ruimte voor begrip en voor oplossingen. Je ziet in welke stappen je zelf kunt zetten om de samenwerking te verbeteren.